Bultaco

אופניים? אופנוע? הכי טוב לשלב! 
חברת בולטקו, אלופת העולם במוטוקרוס, הסבה את הייצור שלה לאופנועים חשמליים קלים שמשלבים בין החופש והספורט שבאופניים ליעילות והחופש שבאופנוע חשמלי. החברה מייצרת בספרד אופנועי שטח קלים שמתאימים לכביש וכמובן גם לשטח.