OSET

Oset החשמליים מגיעים אלינו מבריטניה והם ללא ספק אופנועי ה-Trial הטובים ביותר שתוכלו לרכוש לכם ולילדים שלכם. אופנועי OSET מיוצרים ממיטב החומרים ומעניקים להורים ראש שקט באמצעות בקרה וידיעה שהילדים שלהם רוכבים על הטוב ביותר.

ABCDE
1
OSET
2
OSET 12.5OSET 16OSET 20OSET 24 דגם
3
₪ 9,000₪ 11,000₪ 14,000₪ 24,000מחיר
4
מ"מ 725 מ"מ 904מ"מ 1050מ"מ 1215בסיס גלגלים
5
מ"מ 390מ"מ 480מ"מ 550מ"מ 670גובה מושב
6
מ"מ 152מ"מ 230מ"מ 290מ"מ 315מרווח גחון
7
מ"מ 650מ"מ 860מ"מ 980מ"מ 1090גובה קידון
8
12.5" alloy rims/hubs.קנדה 2.7 קדמי 2.5 אחורי ג'נט 1619 קדמי 14 אחורי19 קדמי 14 אחורי גלגלים
9
40mm travel. בולם גז מתכוונןבולם שמן מתכוונןבולם שמן מתכוונן מתלה קדמי
10
בולם שמן מתכוונןבולם גז מתכוונןבולם שמן מתכוונןבולם שמן מתכוונן מתלה אחורי
11
600W 24V OSET neodymium magnet DC motor.800W 36V OSET neodymium magnet DC motor.1200W 48V OSET neodymium magnet DC motor.1400W 48V OSET neodymium magnet DC motor.מנוע
12
24V כולל כיוון מהירות ותגובת מצערת 36V כולל כיוון מהירות ותגובת מצערת48V כולל כיוון מהירות ותגובת מצערת48V כולל כיוון מהירות ותגובת מצערתבקר
13
2 x 10ah AGM SLA 3 x 10ah AGM SLA4 x 10ah AGM SLAסוללת ליתיום 20Ah 48Vסוללת
14
2 amp 24v2 amp 36V3 amp 48V3 amp 48Vמטען
15
בין שנתיים ל 5 שנים עד 28 ק"גבין 5 ל 7 שנים עד 36 ק"גמעל גיל 8עד 90 ק"גגיל \ משקל הרוכב
16
אפוראפוראפוראפוררישוי
17
18
19
20
21